Stěhování kanceláří - provozoven - skladů - firem

Firma Koch Stěhování je plně připravena provést kompletní stěhování Vašich kanceláří, celých firem a organizací, vystěhování či přestěhování skladů, obchodů a provozoven . Přestěhujeme vaší firmu, včetně veškeré kancelářské techniky a vybavení jakož i těžkých předmětů jako trezorů, kopírek, serverů a ostatního vybavení. Stěhování firem a kanceláří je pro nás prestižní záležitost, kterou bezproblémově zvládáme.

Veškeré stěhované předměty zabalíme a zajistíme proti poškození při manipulaci a transportu do určeného místa, po přestěhování rozmístíme veškerý kancelářský nábytek, vybavení a techniku do určených prostor dle Vašich požadavků, kde jej vybalíme, případně opětovně smontujeme.

Zajistíme také stěhování firem a přesuny kanceláří nebo části vybavení v rámci jednoho objektu. Veškerý obalový materiál potřebný ke stěhování firem či kanceláří jako jsou stěhovací krabice, strečové folie, bublinková folie, lepící pásky a další potřebné náležitosti, poskytuje firma zdarma.

Telefon 776 669 696 Bezplatná prohlídka Nakládka Převoz Vykládka

Příprava stěhování kanceláří a firem

Po kontaktu s dispečinkem naší stěhovací firmy domluví dispečer prohlídku stěhovaných prostor naším technikem za účelem dohodnutí data stěhování, přípravy balících, demontážních a stěhovacích prací, případně odhadu předběžné kalkulace ceny stěhování.

Stěhovací technik se dostaví na místo prohlídky dle časových požadavků zákazníka a dohodne se zástupcem firmy pověřeným přípravou a organizací stěhování jednotlivé podrobnosti a fáze stěhovacích prací. Při stěhování středních a větších firem a organizací je samozřejmostí vypracování harmonogramu postupu stěhovacích prací s ohledem na celkové dispozice a rozmístění nábytku a kancelářské techniky v nových prostorách.

Technik doporučí především příslušný počet stěhováků, velikost a počet stěhovacích vozů a v neposlední řadě množství stěhovacích krabic a obalového materiálu na zabalení nábytku, drobných kancelářských předmětů, osobních věcí zaměstnanců a výpočetní techniky.

Zaměstnanci stěhované firmy či organizace si většinou sami zabalí své osobní věci z pracovních stolů a skříní do předem dodaných stěhovacích krabic, technik pouze vysvětlí systém balení a značení. Zvláště důležité je označení jednotlivých krabic a nábytku jak jménem pracovníka tak i číslem či kódem kanceláře tak aby po přestěhování do nových prostor bylo vše rozmístěno dle stěhovacího plánu. V případě požadavku zákazníka je samozřejmě možno provést kompletní přípravu balení, značení a následného vybalení osobních věcí a drobných kancelářských předmětů naší stěhovací firmou.

číst více o stěhování kanceláří....Nezávazná poptávka stěhování

1 + 1 =
jednicka
jednicka
jednicka
jednicka
jednicka
jednicka

auto 17m kubických + 2 pracovníci

auto 17m kubických + 3 pracovníci

auto 38m kubických + 2 pracovníci

auto 38m kubických + 3 pracovníci