Den stěhování kanceláře či firmy

V dohodnutý den stěhování firmy nebo kanceláře přistaví stěhovací firma dle časového požadavku zákazníka stěhovací vůz či vozy s posádkami stěhováků. Určený vedoucí stěhování úzce spolupracuje na postupu stěhování s pověřeným zástupcem firmy a koordinuje s ním případné specifikace nebo speciální požadavky na stěhování. Vedoucí stěhování určuje a rozděluje pracovní úkoly jednotlivým stěhovákům tzn. kdo bude demontovat kancelářský nábytek, kdo bude balit, kdo bude co nosit a stěhovat a celkově řídí jednotlivé fáze nakládky, aby vše probíhalo hladce a bezproblémově.

Telefon 776 669 696 Bezplatná prohlídka Nakládka Převoz Vykládka

Závěr stěhování kanceláří

Po ukončení nakládky a přesunu do nových prostor řídí vedoucí stěhování vykládku v součinnosti zástupcem stěhované firmy či kanceláře, kam se mají jednotlivé přestěhované předměty a nábytek rozmístit dle harmonogramu. Po základním rozmístění vybalí stěhováci veškerý nábytek a ostatní předměty z ochranných obalů a zpětně smontují demontovaný nábytek. Stěhováci rovněž ještě doladí přesné rozmístění přestěhovaného nábytku v prostoru dle požadavků zákazníka a odklidí vzniklý odpad a obaly.

Stěhovací krabice nechává firma na místě až do úplného vybalení zaměstnanci stěhované firmy a odváží je na pokyn zástupce přestěhované firmy. Krom stěhování kanceláří a firem zajistíme i stěhování bytů a domů.

zpět na stěhování kanceláří....Nezávazná poptávka stěhování

1 + 1 =
jednicka
jednicka
jednicka
jednicka
jednicka
jednicka

auto 17m kubických + 2 pracovníci

auto 17m kubických + 3 pracovníci

auto 38m kubických + 2 pracovníci

auto 38m kubických + 3 pracovníci