Vyklízení a likvidace

Vyklízení bytů, domů, pozůstalostí, vyklízení kanceláří a podobných prostor probíhá velmi podobné, jako klasické stěhování, jen s tím rozdílem, že nábytek či ostatní předměty nekončí v nově nastěhovaných prostorách, ale na skládce nebo sběrném dvoře.

Po kontaktu firmy Koch-stěhování zákazník sdělí dispečerovi, co a kde potřebuje vyklidit, tzn. typ a přibližnou velikost vyklízených prostor a hrubý odhad objemu nábytku a předmětů určených k vyklizení. Při zajišťování kompletního vyklízení větších bytů, domů, nebo jiných prostor se dostaví na místo technik k posouzení celkového objemu prací a určení velikosti auta, zároveň také určí potřebný počet pracovníků na konkrétní zakázku.

Telefon 776 669 696 Bezplatná prohlídka Nakládka Převoz Vykládka

Vyklízení - průběh prací

V den požadovaný zákazníkem se dostaví na určené místo vůz s posádkou a začne vyklízení. Nejprve dojde k vystěhování jednotlivých kusů nábytku a jejich uložení na vůz, avšak oproti stěhování je tato práce časově méně náročná, jelikož se nemusí jednotlivé kusy nábytku balit a pečlivě zabezpečovat na voze.

Po úplném naložení všeho nábytku a veškerých dalších předmětů určených k vyklizení vše odvezeme, většinou na sběrný dvůr, kde se jednotlivé kusy nábytku rozbijí na menší díly a uloží do určeného kontejneru. Ostatní předměty se roztřídí do jednotlivých kontejnerů podle druhu likvidovaného odpadu, samozřejmě je možné na sběrném dvoře odložit i veškerý elektroodpad jako staré pračky, ledničky, myčky, sporáky, počítače, monitory, mikrovlnné trouby, televize a další podobné spotřebiče.

Rovněž je možné ve sběrném dvoře do speciálních kontejnerů odložit staré baterie, akumulátory, barvy, laky, ředidla a jiný podobný chemický odpad v omezeném množství. Záleží na podmínkách jednotlivých sběrných dvorů.

zpět na vyklízeníNezávazná poptávka stěhování

1 + 1 =
jednickajednicka
jednickajednicka
jednickajednicka
jednickajednicka
jednickajednicka
jednickajednicka

auto 17m kubických + 2 pracovníci

auto 17m kubických + 3 pracovníci

auto 38m kubických + 2 pracovníci

auto 38m kubických + 3 pracovníci