Jak stěhování probíhá?

V den stěhování bytu firma přistaví stěhovací vůz v dohodnutý čas a průběh stěhování řídí vedoucí stěhování, ten stanoví kteří stěhováci budou nosit jednotlivé předměty a nábytek, kdo bude demontovat nábytek a celkově řídí jednotlivé fáze stěhování. Další věcí, kterou určí, je pořadí odnosu stěhovaných předmětů na vůz, jelikož neplatí, že se stěhuje místnost jedna po druhé, ale kvůli bezpečnému převozu jdou jako první stěhovací krabice, objemný nábytek, drobný nábytek, pytle, tašky, atd.

Stěhování bytů či domů má svůj řád a postup. Po přesunu stěhovacího vozu opět vedoucí stěhování řídí vykládku v součinnosti se zákazníkem ohledně rozmístění nábytku a všech stěhovaných předmětů. Po vykládce na určená místa stěhováci vybalí veškerý nábytek z ochranných obalů a smontují veškerý demontovaný nábytek. Stěhovací krabice si zákazník ponechává až do úplného vybalení všech svých věcí v nich uložených. Po vybalení pouze kontaktuje stěhovací firmu za účelem jejich odvozu.

Telefon 776 669 696 Bezplatná prohlídka Nakládka Převoz Vykládka

Stěhování bytů na klíč

Stěhování na klíč probíhá podobně jako běžné stěhování, pro zákazníka je ovšem mnohem pohodlnější a pohodovější. Opět po dohodě se zákazníkem se dostaví technik a učiní veškeré potřebné prohlídky za účelem stanovení harmonogramu stěhovacích prací a jednotlivých fází balení věcí a demontovaní nábytku. Oproti běžnému stěhování se na místo předem dostaví pracovníci, kteří vše pečlivě zabalí a připraví v předstihu před vlastním dnem stěhování. Po převozu na místo stěhováci vše rozmístí a vybalí v součinnosti se zákazníkem do jednotlivých místností a prostor. Vybalí a smontují veškerý nábytek a na závěr uklidí veškerý vzniklý odpad po stěhování.

zpět na stěhování bytů....Nezávazná poptávka stěhování

1 + 1 =
jednickajednicka
jednickajednicka
jednickajednicka
jednickajednicka
jednickajednicka
jednickajednicka

auto 17m kubických + 2 pracovníci

auto 17m kubických + 3 pracovníci

auto 38m kubických + 2 pracovníci

auto 38m kubických + 3 pracovníci